skip to Main Content
پل عابر پیاده قوسی جورقان- همدان

مشخصات پروژه

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان همدان
طول پل: 66 متر
سال ساخت: 1384

توضیحات پروژه

پل عابرپیاده خرپایی قوسی

Back To Top