skip to Main Content
پل عابر پیاده - شاهرود

مشخصات پروژه

کارفرما: شهرداری شاهرود
طول پل: 50 متر
سال ساخت: 1382

توضیحات پروژه

Back To Top