skip to Main Content
پل عابر پیاده بزرگراه شهید ستاری - تهران

مشخصات پروژه

کارفرما: شهرداری منطقه 5 تهران
طول پل: 80 متر
سال ساخت: 1384

توضیحات پروژه

پل عابرپیاده خرپایی

Back To Top