skip to Main Content
پابانه پارک وی - تهران

مشخصات پروژه

کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
سال ساخت: 1391
مساحت پروژه: 1800 مترمربع

توضیحات پروژه

سازه فلزی این پایانه از خرپاهای آبکاری شده با طول کنسول 18 متر ساخته شده است.

Back To Top